Skip to content Skip to footer
WhatsApp-Image-2022-06-29-at-16.26.45

Prof. Dr. Osman Kürşat Arıkan

Osman Kürşat Arıkan

Profesör Doktor

ÜNVAN: Profesör Doktor
YURT DIŞI TECRÜBE: İngiltere Royal Surrey County Hospital ENT (2001-2002)
MEDENİ HALİ : Evli / 2 çocuklu
İŞ ADRESİ : Turgut Özal Bulvarı 79104 Sokak Akasya Apartmanı Kat:1 Daire:1 Çukurova/Adana
İŞ TEL: +90 532 448 17 33
E- POSTA: osmankursatarikan@gmail.com
İnstagram:
Twitter: @okarikan

Öğrenimi, Eğitimi Ve İş Tecrübesi

1982-89 Adana Anadolu Lisesinde- (İngilizce bölümü) orta öğrenim

1989-96 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yüksek öğrenim

1996 Temmuz Tıp Doktoru Diploması

1996 Kasım-2000 Ekim Ankara Numune Hastanesi II. Kulak Burun Boğaz Kliniğinde Uzmanlık Eğitimi; Uzmanlık tezi: Baş Boyun Kanserlerinin Rekonstrüksüyonunda Kullandığımız Pektoralis Majör Myokütan Fleplerindeki Kan Akımlarının Renkli Doppler Ultrasonografiyle İncelenmesi

2000 Ekim Kulak Burun Boğaz Uzmanlık Diploması

2000 Ekim-2001 Mart Ankara Numune Hastanesi II. Kulak Burun Boğaz Kliniğinde Uzman Doktor

2001 Mart-2001 Kasım Bolu Gerede Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniğinde Uzman Doktor

2001 Kasım-2002 Mayıs The Royal Surrey County Hospital/ENGLAND 3 ay süreyle Clinical Attachment.

2002 Mayıs-2006 Mart Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalında Öğretim Üyesi (Yardımcı Doçent)

2006 Mart-2010 ŞubatKırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalında Öğretim Üyesi (Doçent Kadrosu)

2010 Şubat Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı kadrosuna atanma

2010 Şubat-2011 Aralık Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı

2011 Aralık-2012 Haziran Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Muayeneye Şefliği

2012 Haziran-2012 Kasım Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalında Profesör (Öğretim Üyesi)

2012 Kasım-2015 Aralık Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi

2015 Ocak-2017 Ocak Adana Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri

2017 Ocak-2019 Şubat Adana Şehir Eğ.ve Araş. Hast. KBB Kliniği Eğitim Sorumlusu

2019 Mart-2019 Aaralık Mersin Özel Medikal Park Hastanesi KBB Kliniği Sorumlusu

2020 Ocak-2022 Şubat Adana Özel Ortadoğu Hastanesi KBB Kliniği Sorumlusu

2012 Mart Özel Muayeneye

YABANCI DİL DURUMU
2000 Sağlık Bakanlığı Yabancı Dil Sınavı – İngilizce 97 puan
2000 ÜDS sonucu – İngilizce 88.75 puan

Yapmış Olduğum İdari Görevler:
1. Kırıkkale Üniversitesi Dekan Yardımcılığı (2010-2011)
2. Adana Numune Eğ. ve Araş. Hast. KBB Kliniği Şefliği (2011-2012)
3. Adana Numune Eğ. ve Araş. Hast. Başhekimliği (2012 – 2015)
4. Adana Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği (2015 – 2017)
5. Adana Şehir Hastanesi KBB Kliniği Eğititm Sorumlusu (2017-2019)

UZMANLIK ALANLARI
1-Otoloji
Kulak deformitelerinin (kepçe kulak) düzeltilmesi
Kronik otit ve sekelleri ameliyatlarrı
İşitme kayıplarının tanı vetedavileri
Koklear İmplant (Biyonik Kulak) cerrahileri

2. Burun
Sinüzitlerin ve Burun etlerinin (hipertrofik konka ve polip) medikal ve cerrahi tedavileri
Rinoplasti (estetik burun ameliyatı)
Septum Deviasyonu
Koku ve tad bozukluklarının tedavileri

2-. Stomatoloji
Bademcik (tonsil) ve Adenoid (genizeti) ameliyatları
Ağzın içindeki tüm lezyonların medikal ve cerrahi tedavileri
Horlama ve Tıkayıcı Uyku Apnesi (Obstrüktif Sleep Apne)’nin cerrahi ve cihazlarla tedavileri

3. Larengoloji
Vokal nodül ve polip cerrahileri
Ses Estetiği (Ses inceltme ve kalınlaştırma) ameliyatları

4. Baş ve Boyun
Kulak, burun ve paranazal sinüsler, geniz (nazofarinks), yüz, yanak, tükürük bezleri (parotis, submandibuler gland ve sublingual gland ), çene, dudak, dil, diş, bademcik, boğaz, yutak (orofarinks), yutak (hipofarinks), gırtlak (larinks), üst yemek borusu (özefagus), tiroid ve paratiroid gibi baş ve boynun tüm kanserlerinin tedavileri ve cerrahileri

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

Tezler

2000 Ekim Yüksek Lisans Tezi

Tez başlığı: Baş Boyun Kanserlerinin Rekonstrüksüyonunda Kullandığımız Pektoralis Majör Myokütan Fleplerindeki Kan Akımlarının Renkli Doppler Ultrasonografiyle İncelenmesi

Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Serdar ENSARİ, Ankara Numune Hastanesi II. KBB Kliniği.

Yüksek Lisans Tez  Danışmanlığı

2005 Haziran Dr. Serap Temel’in Yüksek Lisans Tezinin Yöneticiliği Tez başlığı: İnsülin bağımsız diyabetes mellitus, hiperlipidemi ve hiperlipidemiyle birlikte olan insülin bağımsız diyabetes mellituslu hastalarda odyometrik değerlendirme ve otoakustik emisyon bulgularının karşılaştırılması

2011 Kasım Dr. Melek Yozcu’nun Yüksek Lisans Tezinin Yöneticiliği Tez başlığı: Tonsillektomi ve/veya adenoidektominin büyüme ve gelişmeye olan etkisinin muayeneye ve biyokimyasal olarak değerlendirilmesi

2013 Şubat Dr. Ramazan Denğiz’in Yüksek Lisans Tezinin Yöneticiliği Tez başlığı: Septorinoplasti operasyonunun koku fonksiyonu üzerine etkisi.

Ulusal Kitaplarda Editörlük

1.  Arıkan OK. Rinosinüzitler (Tanıdan Tedaviye Güncel Yaklaşımlar) kitabı. Veri Medikal Yayıncılık, 2008, İstanbul.

2. Özkaya G, Arıkan OK. Tonsillofarenjitler (Tanı ve Tedavi) kitabı. Veri Medikal Yayıncılık, 2013, İstanbul.

Ulusal Kitaplarda Bölümler

1.  Koç C, Arıkan OK. ‘Vertigo Cerrahisi’. Editörler: Dr. Umut Akyol-Dr. Can Koç, Vertigo kitabı. Güneş Tıp Yayınevi, 2003, Ankara, s. 76-88.

2. Arıkan OK. ‘Paranazal Sinüslerin Anatomisi ve Fizyolojisi’ Editör: Dr. Can Koç. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi kitabı. Güneş Tıp Yayınevi, 2003, Ankara, s. 427-43.

3. Arıkan OK. ‘Pediatrik Kulak Burun Boğaz Acilleri’. Editör: Dr. Can Koç. Kulak Burun Boğaz Acilleri kitabı. Güneş Tıp Yayınevi, 2004, Ankara, s. 158-189.

4. Arıkan OK, Koç C. ‘Larenks Anatomisi’. Editör: Dr. Can Koç. Larenks Hastalıkları kitabı. Güneş Tıp Yayınevi, 2005, Ankara, s. 1-16.

5. Arıkan OK, Çırpar Ö. Temel Rinoloji kitabı. Güneş Tıp Yayınevi, 2008, Ankara, s. 285-294

Çeviri Kitaplarda Editörlük

1. Yalçın Ş ve Arıkan OK. “Pediatrik Otolaringoloji-Kısım 17”. Genel Editör(çeviri): Koç C. Cummings CW et al. -Otolaryngology-Head & Neck Surgery Book. Güneş Tıp Yayınevi, 2007, Ankara, s. 3927-4525.

2. Arıkan OK. Primary Rhinoplasty (Redefining the Logic and Techniques). Tebbetts JB, editor. Veri Medikal Yayıncılık, 2009, İstanbul.

3. Arıkan OK, Muluk NB. İple germe Sanatı ve Bilimi. Kim & Jung, editors. US Akademi, 2020, İstanbul.

Çeviri Kitaplarda Bölümler

  1. Koç C, Arıkan OK. “Sistemik hastalıkların nazal belirtileri”. Editör(çeviri): Cingi C.CURRENT Otorinolaringoloji-Baş ve Boyun Cerrahisi Tanı ve Tedavi, Güneş Tıp Yayınevi, 2005, Ankara, s. 265-273.
  2. Arıkan OK. “Ağız ve Tükrük Bezi Hastalıkları”. Editör(çeviri): Ünal S, Cecil Textbook of Medicine – Bölüm Editörü (çeviri): Koç C, Göz, Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları. Güneş Tıp Yayınevi, 2006, Ankara, s. 2426-2431.
  3. Arıkan OK. “Koku Fizyolojisi”. Editör(çeviri): Koç C. Cummings CW et al. -Otolaryngology-Head & Neck Surgery Book – Bölüm Editörü (çeviri): Koç C, Burun. Güneş Tıp Yayınevi, 2007, Ankara, s. 865-897.
  4. Arıkan OK. “Vasküler prosedürler”. Editör(çeviri): Önerci M. LORE An Atlas of Head & Neck Surgery Book. Güneş Tıp Yayınevi, 2011, Ankara, s.1233-1347.
  5. Çırpar Ö ve Arıkan OK. “Epistaksis”. Editör(çeviri): Korkut N. Bailey Otolaryngology-Head & Neck Surgery Book. Güneş Tıp Yayınevi, 2011, Ankara, s.505-516.
  6. Arıkan OK ve Aydoğan F. “Endoskopik sinüs cerrahisi”. Editör(çeviri): Korkut N. Bailey Otolaryngology-Head & Neck Surgery Book. Güneş Tıp Yayınevi, 2011, Ankara, s.459-476.

Sahibi Olduğum Ulusal Hakemli Dergi

1.  Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi, 2013-2016.

Ulusal Hakemli Dergilerde Editör Yardımcılığı ve Yazı İşleri Müdürlüğü

1.  Arıkan OK, Bozkurt E, Özışık K. BİDDER (Bilim İnsanları Dayanışma Derneği) Tıp Bilimleri Dergisi, 2009-2012.

Eğitim Sertifikaları

1.  Da Vinci Robotik Cerrahi Eğitim Programı, Acıbadem/İstanbul, 2016.

2. Koklear İmplant Cerrahi Eğitim Programı, Poland, 2016.

3. Koklear İmplant Cerrahisi Eğitim Programı, Italy, 2017.

Uluslar arası Hakemli Dergilerde (SCI-EXPANDED) Yayımlanan veya Yayıma Kabul Edilmiş Makaleler: 69 adet

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan veya Yayıma Kabul Edilmiş Makaleler: 56 adet

Uluslar arası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Sözel Bildiriler ve Posterler: 9 adet

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Sözel Bildiriler ve Posterler: 61 adet

SCI ve SCI-expanded Yer Alan Yayınlarıma Yapılan ATIF’lar: 598 adet

Oturum Başkanı veya Panelist Olarak Katıldığım Toplantılar, Kongrelerdeki Verdiğim Kurslar: 46 adet

ÜYESİ OLDUĞUM BİLİMSEL VE MESLEKİ KURULUŞLAR

1. Türk Otorinolarengoloji Derneği

2. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği (Ankara)

3. Pediatrik Kulak Burun Boğaz Derneği

4. Yüz Plastik Cerrahi Derneği

ALINAN TAKDİRNAMALER

Çalıştığım İdari Görevlerde Amirlerimden (Vali ve Kaymakam) Almış Olduğum 3 adet Takdirname mevcuttur.

VERİLEN LİSANS DERSLERİ (Dönem V., 2002-2003, 2003-2004,2004-2005, 2006-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2009-2010)

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dersin Adı: Epistaksis

Dersin Adı: Burun Hastalıkları

Dersin Adı : Paranazal Sinüslerin Fizyolojisi ve Rinosinüzitler (2 saat)

Dersin Adı: Periferik Fasiyal Sinir Paralizileri

Dersin Adı: Kulak Burun Boğaz Acilleri

Dersin Adı: Tiroid ve Paratiroid Hastalıkları

Dersin Adı: Nazofarenks Tümörleri

Dersin Adı: Larengofarengeal Reflü ve Hastalıkları

Dersin Adı: Poliklinik KBB Muayenesi

Dersin Adı: KBB Pratiğinde Kullanılan Alet ve Solüsyonlar

VERİLEN LİSANS DERSLER (Dönem III, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2009-2010)

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dersin Adı: Epistaksis

Dersin Adı: Periferik Fasiyal Sinir Paralizileri

Dersin Adı: Kulak Burun Boğaz Acilleri

Dersin Adı : Paranazal Sinüslerin Fizyolojisi ve Rinosinüzitler (2 saat)

 - 
English
 - 
en
French
 - 
fr
German
 - 
de
Spanish
 - 
es
Turkish
 - 
tr